Četvrtak, 23 Maja, 2024

Nastavak realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 12.6.2020. godine donio Odluku o nastavku realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020.

Nastavak realizacije Programa se odnosi na sve one poslodavce kojima je prijava na javni poziv za učešće u Programu, raspisan 28.02.2020. godine, uspješno provjerena, odnosno na kvalificirane poslodavce sa statusom prijave odobrena, kao i na one poslodavce kojima je sukladno Odlukama Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje br. 01/1-45-792-1/20 od 03.04.2020. godine i br. 01/1-45-792-2/20 od 04.05.2020. godine bilo omogućeno zaključivanje ugovora o sufinanciranju zapošljavanja, ali nisu pristupili zaključenju istih.

Obaveza Zavoda za isplatu ugovorenog iznosa sredstava za sufinansirane osobe po zaključenom ugovoru o sufinansiranju zapošljavanja miruje u periodu subvencioniranja doprinosa iz sredstava Budžeta Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pod uslovom da se za iste osobe subvencioniraju doprinosi iz sredstava Budžeta Federacije BiH.

Isplata ugovorenog iznosa sredstava će se nastaviti po prestanku subvencioniranja doprinosa iz sredstava Budžeta Federacije BiH.

Sve obaveze poslodavaca, kao i rokovi za izvršenje istih, koji su preduslov za zaključenje ugovora o sufinansiranju zapošljavanja, su već određeni Programom i počinju teći od dana obavještavanja poslodavaca o nastavku realizacije Programa.

Kantonalne službe za zapošljavanje će sve predmetne poslodavce, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, putem e-maila, obavijestiti o nastavku realizacije Programa.

VIJESTI

BIZNIS vijesti