Nedjelja, 24 Septembra, 2023

Od ponedjeljka anketa o radnoj snazi u BiH

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, od ponedjeljka, 10. aprila, počinje provoditi, dvanaestu po redu, anketu o radnoj snazi u BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Anketa će se provoditi na prostoru cijele Bosne i Hercegovine u periodu od 10. do 23. aprila 2017. godine na reprezentativnom uzorku od 10.629 slučajno odabranih domaćinstava.

Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.

Cilj i svrha ankete o radnoj snazi je da se, u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT), dobiju podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u Bosni i Hercegovini i uradi procjena ukupne radne snage.

Podaci o ukupnom broju zaposlenih i nezaposlenih osoba iz administrativnih izvora i ankete o radnoj snazi razlikuju se, i nisu uporedivi, zbog različitog metodološkog pristupa. Administrativni izvori obuhvataju broj zaposlenih u pravnim subjektima, obrtu i srodnim djelatnostima i broj registrovanih nezaposlenih u zavodima za zapošljavanje.

Anketom o radnoj snazi obuhvaćene su i registrovane i one osobe koje se zvanično vode kao nezaposlene ili neaktivne ali obavljaju povremene i privremene poslove i za te poslove primaju platu (kao što su: samozaposleni u poljoprivredi, neplaćeni pomažući članovi domaćinstva, zaposleni po ugovoru o djelu, privremeno ili povremeno zaposleni i zaposleni u neformalnoj ekonomiji).

Broj nezaposlenih dobijen putem ankete o radnoj snazi je jedini međunarodno uporedivi indikator nezaposlenosti u BiH. Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

VIJESTI

Najnovije vijesti