Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

Obavještenje za poljoprivrednike

Općinska služba za poduzetništvo Srebrenik obavještava poljoprivredne proizvođače s područja ove općine koji su prihvatili plan poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu na obrascu “PPP”, a koji žele da apliciraju za novčane podrške iz budžeta Federacije BiH, da su dužni podnijeti prijavu početka proizvodnje resornom kantonalnom ministarstvu na obrascu P-1 i ažuriranu listu korištenja iz RPG i RK za biljnu i animalnu proizvodnju i to najskasnije do:

-za pšenicu i raž, stočni ječam i tritikal do 15. o5. tekuće godine

 • za silažni kukuruz do 31.05
 • za uljanu repicu,suncokret i soju do 31.05
 • za paradajz,papriku,krastavac,patlidžan,mrkvu,cveklu,luk i salatu do 31.05.
 • za proizvodnju grožđa,šljiva,jabuka,kruški,breskvi,trešnje,višnje do 30.06.
 • za proizvodnju heljde do 30.06.
 • za proizvodnju gljiva najkasnije 10 dana od početka turnusa
 • za proizvodnju sadnog materijala (krošnjastog voća,jagodičastog voća, i vinove loze) do 30.06.
 • za tov junadi u roku od 5 dana od useljenja posljednjeg grla u turnus
 • za uzgoj rasplodnih junica do 01.09 tekuće godine
 • za uzgoj rasplodnih ovaca i koza do 15.05.
 • za tov janjadi/jaradi u roku od 5 dana od useljenja posljednjeg grla u turnus
 • za proizvodnju svinjskog mesa u roku od 5 dana od useljenja posljednjeg grla u turnus
 • za uzgoj rasplodnih krmača do 31.05.
 • za uzgoj 18-sedmičnih pilenki 5 dana nakon useljenja
 • za košnice pčela,uzgoj pčelinjih zajednica do 15.05.
 • za ostvarivanje prava na novčanu podršku za mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka klijent dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu zahtjev Z1 i drugu dokumentaciju za novčanu podršku do 10.04 tekuće godine
 • klijenti koji su završili proizvodnju u  2016. godini i objave Programa u 2017 godini, tj. do 30.03 2017. godine, kompletnu dokumentaciju dostavljaju nadležnom kantonalnom ministarstvu do 30. 04. 2017. godine.

Detaljnije informacije o rokovima i načinu prijave poljoprivredne proizvodnje zainteresirani poljoprivrednici mogu dobiti kod referenta za poljoprivredu u zgradi Općine Srebrenik.

VIJESTI

BIZNIS vijesti