Srijeda, 27 Septembra, 2023

Odluka Općinskog štaba Civilne zaštite Srebrenik

tunel kliziste6

Općinski štab  Civilne zaštite Srebrenik donio je naredbu kojom se nalaže svim korisnicima objekata građenih na padinama, u slučaju da opaze pojavu novih pukotina ili ulegnuća na tlu, pukotina na objektu, naglu pojavu izviranja vode, promjenu nagiba drveća u okolini objekta, promjenu na kosinama i padinama iza objekta, i slične pojave koje ukazuju na mogućnost klizanja tla da, ODMAH napuste objekat i zatraže pomoć na telefonski broj 121, kako bi Općinski štab CZ Srebrenik poduzeo sve zakonom propisane mjere zaštite i spašavanja. Ovo se naročito odnosi na građane rizičnih područja, gdje je i u ranijem periodu već dolazilo do pojave klizanja terena, te građane koji stanuju u objektima oko kojih nije, na pravilan način izvršena građevinska i geološka zaštita zemljišta i objekta, te u blizini visokih kosina. Odluka stupa na snagu ODMAH.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI