Nedjelja, 14 Jula, 2024

ODRŽAN KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA

nakon poplave

U srijedu, 20. avgusta, 2014. godine  održan je Kolegij općinskog načelnika a glavna tema Kolegija bile su aktivnosti na sanacijama šteta od prirodne nepogode; poplave i klizišta koje su ponovo pogodile našu općinu.  Konstatovano je da su ove nove poplave načinile puno veće štete od onih u Maju mjesecu ali i da su naše službe i CZ učinile maksimum napora na sprečavanju i umanjenju posljedica najnovijih katastrofalnih poplava.  Naši sugrađani treba da znaju činjenicu da je Služba CZ općine Srebrenik jedna od najorganizovanijih i najboljih službi CZ na TK-a, što je od strane mjerodavnih institucija i ljudi isticano već nekoliko puta.  To se i u praksi pokazalo kao tačno ali ove poplave i klizišta su bila iznad svih očekivanja i procjena i okategorisane su od strane nadležnih kao 100-godišnje, pa su zbog toga i nanesene štete izuzetno velike.  Općina Srebrenik u saradnji sa Agencijom “Slivovi rijeke Save” radi na iznalaženju hitnih rješenja i preduzimanja mjera za sanaciju korita, ojačavanje i izgradnju obaloutvrda  na najkritičnijim tačkama u koritu rijeke Tinje i njenih pritoka, a kako bi naši sugrađani konačno bili sigurni od novih kiša i poplava. Posebna pažnja je posvećena ulici Hasana Kikića u naselju Bare, Špionici Centar, Podpeću, D. Potoku, Previlama, Tinji, Ormanici, NN Luka,  ali i drugim mjestima koje imaju probleme sa poplavama.  Sa direkcijom cesta se radi na rješavanju problema – propusta kod Mlina u Babunovićima, propusta kod džamije na Barama, kao i kod stare Hilane, ali i na ostalim lokacijama. Uveliko se radi i na planovima i programima sanacije a u pripremi je i rebalans budžeta naše općine.  Takođe se radi i na hitnom rješavanju pitanja dodjele zemljišta na kome bi se gradili novi stambeni objekti za one koji su zbog klizišta ostali bez krova nad glavom.  Nadležne službe su već pripremile potrebnu dokumentaciju, a rade i  na prijavama za pomoć u sanaciji kod viših nivo vlasti, raznih državnih agencija, ali i domaćih i stranih organizacija.  Oformljeni su i posebni Timovi za izradu programa sanacije terena i šteta od poplava, klizišta kao i sanacije objekata i putnih komunikacija.

PRESS SLUŽBA
OPĆINA SREBRENIK

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI