Petak, 14 Juna, 2024

Općinski načelnik posjetio nastradala područja

POSJETA KLIZIu0160TIMA - NAu010CELNIK - Novembar, 2014 006

U četvrtak, 06. novembra, 2014. godine, Općinski načelnik Nihad Omerović sa saradnicima posjetio je neka od naselja koja su nastradala usljed prirodnih nepogoda poplave i klizišta.
U naselju Bare se već nekoliko dana u koritu rijeke Tinje, nizvodno od Koprića mosta sa lijeve strane, izvode radovi na sanaciji korita i izradi odbrambenog nasipa i zida, koji treba da zaštiti stanovnike ulice Hasana Kikića od poplava. Dugo se čekalo da ovi radovi počnu, a za iste je nadležna i odgovorna Agencija “Slivovi rijeke Save” iz Sarajeva.
 POSJETA KLIZIu0160TIMA - NAu010CELNIK - Novembar, 2014 002
Nakon toga posjeta je upriličena i dijelu naselja Bare, a koje plavi Slanjanska rijeka na svome ušću, kao i naseljima Kolonije u MZ Tinja, potom Tinji Gornjoj kao i Lisovićima gdje se načelnik općine upoznao sa stanjem na terenu, a koje je prouzrokovano klizištima većih razmjera.
 POSJETA KLIZIu0160TIMA - NAu010CELNIK - Novembar, 2014 001
Zajednički cilj je da se čim prije saniraju štete i otklone posljedice poplava, kao i sanacija klizišta. Štete od majskih i avgustovskih poplava kao i od klizišta a koje su pogodile našu općinu iznose preko 70 miliona KM. Općina Srebrenik nije u stanju sama sanirati sve nastale štete i već davno je pokrenula aktivnosti na iznalaženju pomoći i sredstava od viših nivoa vlasti, kao i od međunarodnih organizacija i institucija. Konstatovano je da će nam trebati i vremena i strpljenja da se saniraju posljedice prirodnih nepogoda koje su nas zadesile, a naši vrijedni sugrađani su kao i uvijek znali pokazati razumijevanje u vezi sa time, kao i naporima koje Općina  Srebrenik i Služba Civilne zaštite čini na tom polju.
PRESS  SLUŽBA
OPĆINA SREBRENIK

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI