Subota, 20 Jula, 2024

OSCE pomaže u poboljšanju sigurnosti granice Bosne i Hercegovine

U cilju poboljšanja sigurnosti granice Bosne i Hercegovine (BiH), OSCE-ov Odjel za transnacionalne prijetnje, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, održao je obuku o identifikaciji falsifikovanih putnih isprava za instruktore Agencije za obrazovanje i stručno usavršavanje kadrova pri Ministarstvu sigurnosti BiH, od 6. do 10. decembra 2021. godine, u Mostaru.

Obuka se fokusirala na proces izrade putnih isprava, njihove sigurnosne karakteristike, metode krivotvorenja i korištenje specijalizirane opreme za otkrivanje falsifikata. Time su ojačane postojeće vještine instruktora Agencije koji će svoje znanje podijeliti sa kadetima i službenicima Granične policije BiH.

“Ova obuka će ojačati kapacitete relevantnih agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini za otkrivanje i sprječavanje zloupotrebe falsifikovanih putnih isprava čime će se smanjiti broja kriminalaca koji se mogu kretati preko granice BiH koristeći lažni identitet. To će zauzvrat pozitivno uticati na međunarodne napore u borbi protiv transnacionalnih prijetnji”, rekla je Susan Penksa, šefica Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OSCE-a.

Kurs obuke će također poboljšati operativnu svijest graničnih službenika i pomoći im da pristupe identifikaciji falsifikovanih putnih isprava u skladu sa ljudskim pravima.

OSCE će također donirati Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova opremu za identifikaciju falsifikovanih dokumenata, koja će se koristiti u budućim obukama kadeta i graničnih službenika.

VIJESTI

Najnovije vijesti