Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Otvoren Javni poziv: Vlada TK za tjelesnu kulturu i sport izdvaja više od 450.000 KM

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, danas je u Tuzli organizovalo prezentaciju Javnog poziva za odabir korisnika finansijskih sredstava, kojima će kantonalna vlast za sport, izdvojiti 450 hiljada KM. Novac će biti raspoređen za dva programa, koja su predstavnici Ministarstva, potencijalnim korisnicima spremnih sredstava, ranije ovog dana i prezentovali.

Niz izdvajanja finansijskih sredstava za podršku različitim oblastima u Tuzlanskom kantonu, nastavljen je i novootvorenim Javnim pozivom, čijih je nešto više od 450.000 konvertibilnih maraka, izdvojeno za oblast tjelesne kulture i sporta. Sredstva i u ovom, kao i prilikom ranije objavljenih Vladinih poziva, neće biti utrošena samo u jednu oblast.

“Putem javnog poziva predviđena je raspodjela sredstava u iznosu od 452 hiljade KM. Od toga za tekuće transfere neprofitnim organizacijama 445 hiljada KM i javnim preduzećima za subvencije sedam hiljada maraka.” – kazao je Jasmin Bajrić, stručni savjetnik za sport u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK.

Poziv za sufinansiranje programa i projekata sportskih organizacija za ovu godinu, sa svim detaljima objavljen je na zvaničnim stranicama Vlade Tuzlanskog kantona i resornog Kantonalnog ministarstva. Međutim, na prezentaciji koja je, između ostalog, danas organizovana s ciljem bolje informisanosti svih potencijalnih aplikanata, akcenat je stavljen na listu onih koji se i motivišu da učestvuju u pozivu.

“Za ovu godinu predviđeno je da se sufinansiraju programi i projekti iz oblasti vrhunskog i kvalitetnog sporta, sporta lica sa invaliditetom, organizaciju sportskih manifestacija, korištenje sportskih objekata, tjelesne aktivnosti koje okupljaju veliki broj djece i omladine, sportski odgoj, te sportska edukacija.” – zaključio je Jasmin Bajrić.

Tridesetodnevni rok ovog javnog poziva koji ostaje otvoren sve do 27. augusta, prilika je da se, za sve dodatne informacije, ističu iz resornog Ministarstva, aplikanti ili oni koji tek razmišljaju o apliciranju, obrate putem interneta ili pak direktno na adresu Rudarska 57. Također, oni koji već imaju spremne aplikacijske obrasce, uz iste moraju priložiti još i izjavu o tačnosti svih navedenih podataka kao i dokument modela programa projekta.

VIJESTI

Najnovije vijesti