Srijeda, 21 Februara, 2024

Pandemija usložila stanje u oblasti socijalne zaštite u TK

U vrijeme pandemije naknade na ime prava iz oblasti socijalne zaštite su se redovno uspostavljala i isplaćivala, navodi se u danas prihvaćenoj Analizi stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije. Kako se navodi u informaciji u 2020. godini obezbjeđena je realizacija i jednog novog prava, a radi se o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više zajedničke djece. Prava po osnovu invaliditeta na području našeg kantona ostvarilo je i 1406 civilnih žrtava rata. Na ime ovih prava iz kantonalnog budžeta isplaćeno je skoro 1,6 miliona KM, dok je iz federalnog budžeta isplaćeno 3,86 milina KM, što ukupno iznosi 5,33 miliona KM.

Na području našeg kantona, tokom prošle godine, prava iz oblasti socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta TK koristilo je 24.857 osoba. Ovo je nešto manji broj u odnosu na 2019. godinu. Za finasiranje ovih prava iz kantonalnog budžeta je izdvojeno ukupno 28,2 miliona KM. U 2020. godini 585 korisnika je koristilo pravo na smještaj u neku od ustanova socijalne zaštite, za što je iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 5 miliona KM ili 18,40% od ukupnog iznosa sredstava isplaćenih za socijalnu zaštitu iz budžeta Tuzlanskog kantona.

Pokazalo se i da više porodica upravo u vrijeme pandemije nije bilo u mogućnosti djeci pružiti odgovarajuću zaštitu. Tako je tokom prošle godine vaninstitucionalne usluge smještaja djece koristilo je 89-ero, a institucionalne 47-ero djece.

VIJESTI

Najnovije vijesti