Utorak, 26 Septembra, 2023

Pokrenute aktivnosti za pripremu popisa poljoprivrede u BiH

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za statistiku BiH donijelo Odluku o formiranju Interresorne radne skupine za pripremu Akcijskog plana za pripremu, provedbu i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023. – 2026.

Prethodno je usvojena Informacija o potrebi pripreme, provedbe i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023. – 2026.

Na ovaj način su, nakon godina zastoja, pokrenute aktivnosti u pravcu ispunjavanja prioriteta iz Sporazuma o evropskom partnerstvu koji naglašava kako BiH mora ojačati prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka u skladu sa standardima i metodologijama EU-a, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Odlukom о formiranju Interresorne radne skupine za izradu Akcijskog plana za pripremu, provedbu i diseminaciju popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023.-2026. godine, u kojoj sudjeluju sve relevantne institucije u BiH, definiraju se glavne aktivnosti, nositelji njihove realizacije te rokovi za sve faze u procesu priprema, provedbe i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede.

Agencija zа statistiku Bosne i Hercegovine zadužena je da usuglašeni Akcijski plan zа pripremu, provođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023.- 2026. dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Posljednji popis poljoprivrede u SRBiH rađen je 1960. godine, a Bosna i Hercegovina je trenutačno jedina zemlja u Evropi koja nema osnovnih strukturnih podataka о poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno nema proveden sveobuhvatni popis poljoprivrede.

VIJESTI

BIZNIS vijesti