Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Porezna uprava FBiH – Nova mogućnost otpisa zateznih kamata

Porezna uprava Federacije BiH je obavjestila porezne obveznike da je 21. oktobra ove godine stupio na snagu Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. 

Prema tom zakonu, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem 31. decembra 2019. godine, otpisuje se u visini propisanoj tim zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 – Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31. decembra 2019. godine, da u nadležnim poreznim ispostavama i odsjecima za prinudnu naplatu usaglase iznos duga, isti plate, podnesu zahtjev za otpis zatezne kamate i iskoriste mogućnosti zakonskog otpisa zateznih kamata na javne prihode – navode iz  Porezne uprave FBiH.

Obaveze po glavnom dugu obuhvataju javne prihode za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, a koji su propisani federalnim i kantonalnim zakonima, kao i propisima koje donose jedinice lokalne samouprave kao što su: porezi, takse, naknade, doprinosi, obračunati troškovi prisilne naplate i dr.

– Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode – Obrazac ZAOK podnosi se neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku: https://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/208df-baf1d-obrazac-zaok_1.pdf – navode iz Porezne uprave FBiH. 

Uz navedeni zahtjev, kako dodaju, potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.

federalna.ba/Fena

VIJESTI

BIZNIS vijesti