Ponedjeljak, 5 Juna, 2023
NaslovnicaVIJESTIBIZNISPorezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - maj 2021. uplatili 2.260.602.349...

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2021. uplatili 2.260.602.349 KM javnih prihoda

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2021. godine uplatili 2.260.602.349 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 203.810.969 KM, ili za 9,91%.

porezna uprava 10

Uplate javnih prihoda u periodu januar – maj 2021. godine u odnosu na period

januar – maj 2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.Kantonijanuar-maj 2020januar-maj 2021index       (jan-maj 21/20)razlika u KMučešće u ukupnoj naplati (%)
1.Sarajevski790.772.028835.007.106105,5944.235.07836,94
2.Tuzlanski348.185.267384.972.274110,5736.787.00817,03
3.Zeničko-dobojski247.375.972288.104.862116,4640.728.89012,74
4.Hercegovačko-neretvanski248.879.342264.245.632106,1715.366.29011,69
5.Srednjobosanski149.217.350171.534.273114,9622.316.9237,59
6.Unsko-sanski118.810.124135.114.363113,7216.304.2385,98
7.Zapadnohercegovački75.869.29689.668.951118,1913.799.6543,97
8.Kanton 1036.478.29443.665.505119,707.187.2111,93
9.Bosansko-podrinjski21.734.00325.512.122117,383.778.1191,13
10.Posavski19.469.70422.777.262116,993.307.5581,01
UKUPNO2.056.791.3802.260.602.349109,91203.810.969100,00

U strukturi javnih prihoda za period januar – maj 2021. godine:

– porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu   188.884.304 KM,

– porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu

  183.535.740 KM,

– porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 27.623.515 KM,

porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 19.373.732 KM,

– zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 249.763 KM,

– takse i naknade su naplaćene u iznosu 280.650.389 KM,

– novčane kazne su naplaćene u iznosu 17.590.324 KM,

– članarine su naplaćene u iznosu 3.121.139 KM,

– ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.313.244 KM.


U periodu januar – maj 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.538.125.230 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – maj 2021. godine naplaćeni su:

– doprinosi za PIO/MIO u iznosu 859.114.696 KM,

– doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 608.115.778 KM,

– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 70.894.755 KM. 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.05.2021. godine iznosio je 524.089. Ovaj broj veći je za  321 u odnosu na podatak od 24.05.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 523.768.

Broj zaposlenih na dan 31.05.2021. godine u odnosu na broj zaposlenih na dan 30.04.2021. godine kada je iznosio 522.251 veći je za 1.838, a u odnosu na dan 31.05.2020. godine kada je iznosio 513.145 veći je za 10.944.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 31.05.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca po kantonima/RS/BD
KANTON/RS/BDTekuće stanje na dan 31.05. 2021.Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranikaBroj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo139.952159.52126,70
Tuzlanski kanton102.11699.18719,48
Zeničko-dobojski kanton86.12981.20216,43
Hercegovačko-neretvanski kanton52.13252.3209,95
Srednjobosanski kanton51.83349.7259,89
Unsko-sanski kanton38.36137.6977,32
Zapadnohercegovački  kanton20.82620.4253,97
Kanton 1011.29711.0702,16
Bosansko-podrinjski kanton7.3836.7921,41
Posavski kanton5.6976.3031,09
Republika Srpska7.541 1,44
Brčko distrikt822 0,16
Ukupno:524.089524.242 

Stanje broja zaposlenih na dan 31.05.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/31_05_2021.pdf .

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.05.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 86.902 fiskalna uređaja, putem kojih je u maju 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.730.463.214,08 KM.

U odnosu na 31.05.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za3.214, a evidentirani promet u mjesecu maju 2021.godine je veći u odnosu na maj 2020. godine za 709.670.319,49 KM

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.05.2021. godine je Općina Centar Sarajevona čijem području je instalirano 5.708 fiskalnih uređaja.

Općina sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.05.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evdentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u maju 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 310.190.776,07 KM.

Općina na kojoj je evdentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u maju 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 67.853,36 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec maj možete preuzeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/PrometOpcine_Web_2021_05.pdf .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Popularne vijesti

Komentari