Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Poziv obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva

Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu analize podataka dostavljenih od banaka, koje djelatnost obavljaju na području Federacije BiH, konstatovala da u posljednje vrijeme raste broj fizičkih lica – građana koji ostvaruju prihode iz inostranstva i iste naplaćuju putem PayPal-a ili nekog od drugih servisa elektronskog on-line plaćanja ili direktno na devizne račune, odnosno na druge vrste računa otvorenih kod banke.

U cilju poštivanja odredbi Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Porezna uprava Federacije BiH poziva sva fizička lica – rezidente Federacije BiH koja ostvare prihod iz inostranstva po osnovu dohotka i priliva novca po drugom osnovu:

  • Obavljanja određenih usluga kao samostalne djelatnosti (povremene samostalne djelatnosti: stručnjaka – usluga iz oblasti informacionih tehnologija,  ostvarenih udaljenim radom za poslodavca u inostranstvu (freelanceri) i dr., naučnika, umjetnika, novinara, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost,
  • nesamostalne djelatnosti (radni odnos u inostranstvu),
  • imovine i imovinskih prava (prihod ostvaren od iznajmljivanja nepokretne imovine u inostranstvu, iznajmljivanja opreme, transportnih vozila i druge pokretne imovine),
  • poklona u novcu.

Također, pozivaju se i sva lica koja su u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod iz inostranstva da u roku od 30 (trideset) dana Poreznoj upravi Federacije BiH prijave i plate porez na dohodak po osnovu ostvarenih prihoda u navedenom periodu.

Način obračuna i plaćanja propisanih obaveza na dohodak i drugih priliva novca iz inostranstva:

  • Porezni obveznici koji obavljaju  povremene samostalne djelatnosti, a prihod ostvaruju neposredno iz inostranstva, dužni su na taj dohodak sami obračunati akontaciju poreza od povremene samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10% bez prava na priznavanje ličnog odbitka, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak. Pored navedenog, potrebno je da porezni obveznik u roku od 5 (pet) dana od dana primitka dohotka preda prijavu Obrazac AMS-1035 Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičkog lica.
  • Porezni obveznik koji ostvari dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inostranstva isti prijavljuje do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu putem prijave Obrazac GPD-1051 – Godišnja prijava poreza na dohodak. Obrazac se podnosi nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičkog lica.
  • Način oporezivanja  priliva novca po osnovu poklona je propisan kantonalnim propisima.

Navedeni obrasci nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, i to:

AMS-1035

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/4dc19-ams-1035.pdf

GPD-1051

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/4dc19-ams-1035.pdf

VIJESTI

Najnovije vijesti