Četvrtak, 23 Maja, 2024

Prijavite se: Predsjedništvo BiH i UN otvorili Javni poziv za dostavljanje projekata!

Projekat Dijalog za budućnost, koji je u BiH započeo 2014. godine kao zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija, početkom 2018. nastavio je sa drugom fazom implementacije. U skladu s tim, na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija, objavljen je i Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata.

Ovo je jedinstvena prilika za javne institucije (ustanove, organizacije), organizacije civilnog društva, neformalne grupe i pojedince,koji su posvećeni izgradnji mira i promovisanjudruštvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, da u saradnji sa agencijama Ujedinjenih nacija – UNICEF, UNESCO i UNDP, daju svoj doprinos i dobiju podršku za dalji razvoj i promociju pozitivnih društvenih praksi.

Sa željom da se ponude odgovori na pitanja vezana za popunjavanje potrebne dokumentacije, a s ciljem  što bolje pripreme projektnih prijedloga, u odabranim gradovima u BiH bit će organizovani “Dani otvorenih vrata”. U Sarajevu će to biti u ponedjeljak, 9.julasa početkom u 12:00 h u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u sklopu ovog poziva. O ostalim lokacijama i terminima održavanja, sve informacije će biti naknadno objavljene na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija u BiH.

Rok za podnošenje prijava je 31. august, 2018. godine u 14:00 sati, a sve detalje poziva i neophodnu dokumentaciji svi zainteresovani mogu dobiti OVDJE.

VIJESTI

Najnovije vijesti