Petak, 19 Aprila, 2024

Raspoređena međunarodna pomoć u opremi i drugim sredstvima

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara je donijelo Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Radi se o međunarodnoj pomoći dobijenoj od vlada Republike Hrvatske, Republike Poljske, Države Katar i nevladinih organizacija i pojedinaca iz Narodne Republike Kine.

Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

Pomoć se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, šatora, vreća za spavanje, deka, spužvastih podmetača, alkohola, zaštitnih naočala, vizira, zaštitnih odijela i infracrvenih termometara.

VIJESTI

Najnovije vijesti