Utorak, 18 Juna, 2024

Regionalni Indeks sigurnosti novinara – BiH među dvije najlošije rangirane države

Bosna i Hercegovina je druga najlošije rangirana država u regionu kada su u pitanju sigurnost novinara i slobodan rad medija, ocijenjeno je u prvom istraživanju pod nazivom „Indeks sigurnosti novinara za BiH“, koji je realiziralo Udruženje BH novinari u saradnji s regionalnom mrežom Safejournalists.net.

Istraživanje je pokazalo da je jedan od najvećih nedostataka kada je riječ o sigurnosti novinara nepostojanje posebnih mehanizama i efikasnih zaštitnih mjera u okviru institucija, ali i nepovjerenje prema tim institucijama, zbog čega se novinari kojima je ugrožena sigurnost najčešće za podršku obraćaju nevladinim organizacijama, saopćeno je iz Udruženja BH novinari.

“Policija uglavnom brzo reaguje na prijavljene slučajeve, ali problem nastaje kada slučajevi dođu do tužilaca, odnosno do sudova. Prijetnje upućene putem društvenih mreža se rijetko sankcioniraju. Osim toga, političari i državne institucije rijetko osuđuju napade na novinare, a mnogo češće su u ulozi onih koji napadaju i nastoje ograničiti slobodu medija, što šalje jednu krajnje obeshrabrujuću poruku i stvara osjećaj nesigurnosti kod novinara i urednika”, izjavila je generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić.

Indeks sigurnosti novinara ove godine je rađen kao pilot projekat, a istraživanje je najvećim dijelom obuhvatilo podatke koji se odnose na 2020. godinu.

Bosna i Hercegovina rangirana je ukupnom ocjenom 3.00. Lošije od naše države je ocijenjena samo Srbija sa indeksom 2.95, Albanija je rangirana sa 3.38, Kosovo 3.39, Crna Gora 3.59, dok su najbolje ocijenjene Hrvatska sa 3.73 i Sjeverna Makedonija sa ocjenom 3.93.

Rangiranje je rađeno u saradnji sa devet članova Savjetodavnog panela koji su činili iskusni novinari, te pravni i medijski eksperti iz BiH.

Oni su na osnovu prikupljenog istraživačkog materijala dodjeljivali bodove za ukupno 19 indikatora, koji su podijeljeni u četiri oblasti: pravno i organizacijsko okruženje, prevencija, proces tj. postupanje državnih organa i javnih zvaničnika prema novinarima i efikasnost istraga prijetnji i nasilja nad novinarima, te stvarna sigurnost, što podrazumijeva registrovane slučajeve raznih oblika prijetnji i napada na novinare i medije.

VIJESTI

Najnovije vijesti