Srijeda, 21 Februara, 2024

Sastanak Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH

Operativni štab za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini na današnjem sastanku u Sarajevu analizirao je trenutnu sitaciju sa migrantima i mjerama koje se poduzimaju na spriječavanju ilegalnih ulazaka u BiH.

Konstatovano je da se u prihvatnim centrima trenutno nalazi oko 3.800 migranata i da BiH sa sadašnjim brojem migranata može upravljati ovim procesima. Predsjedavajući Štaba i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić upoznao je prisutne sa odlukom Vijeća ministara BiH kojom će koordinaciju rada svih centara u USK preuzeti Služba za poslove sa strancima BiH. U narednom periodu bit će donesen kućni red kojim će se ograničiti izlazak i kretanje izvan prihvatnih centara u noćnim satima, čime će se popraviti i sigurnosna situacija u mjestima gdje su smješteni ovi centri.  

Granična policija BiH uradila je analizu potrebnih dodatnih policijskih službenika da bi se bolje kontrolisala istočna granica i spriječavao ulazak ilagalnih migranata, o čemu će uskoro biti upoznato i Vijeće ministara BiH.

Na sastanku je ukazano i na potrebu aktivnijeg uključivanja pravosuđa u procesuiranje i pritvaranje migranata koji su počinili krivična djela na teritoriji BiH.

Također, ukazano je na pojedine slučajeve problema liječenja migranata sa teškim oboljenjima te će na slijedeći sastanak Štaba biti pozvani predstavnici međunarodne organizacije nadležne za plaćanje troškova lokalnim domovima zdravlja i bolnicama.

Predstavnik USK ukazao je da veliki broj migranata na područje ovog kantona pristiže vozom iz Sarajeva, te će nakon dostavljanja zvanične informacije, Štab upoznati nadležne institucije i tražiti rješavanje ovog pitanja.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti