Utorak, 5 Decembra, 2023

Javni pozivi braniocima za pomoć u liječenju i troškove sufinansiranja sahrana

Ministarstvo za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za pomoć u liječenju u 2019. godini, kao i Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačke populacije.

Za pomoć u liječenju boraca u ovoj godini, Federalno ministarstvo za boračka pitanja osiguralo je 1,5 miliona KM, a za sufinansiranje troškova dženaza i sahrana pripadnika branilačke populacije 400.000 KM, saopćeno je iz resornog Ministarstva.

Kako objašnjavaju, pravo na ostvarivanje pomoći u liječenju imaju osobe koje pripadaju kategoriji branilačke populacije (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi porodice šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice).

– Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja. Posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar a zahtjevi se mogu podnijeti do 31. oktobra 2019. Godine – saopćeno je.

Cilj ovog programa je pomoć u sufinansiranju troškova sahrana/dženaza u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu od drugog državnog organa ili institucije ili pravne osobe.

Zbog povećanog broja zahtjeva u prošloj godini Federalno ministarstvo je povećalo stavku za sufinansiranje troškova dženaza i sahrana.

Sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2019. godine u skladu sa Javnim pozivom, saopćeno je.

(RTV Slon/Fena)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti