Utorak, 28 Maja, 2024

Širenje i zloupotreba vatrenog oružja ostaje i dalje sigurnosno pitanje koje zahtijeva hitno rješavanje u BiH i regionu

Tokom trodnevne radionice u vezi sa informisanjem i podizanjem svijesti javnosti o malom oružju i lakom naoružanju, održane od 15. do 17. aprila u Tarčinu, Misija OSCE-a u BiH je predstavila smjernice za unapređenje komunikacije i saradnje između policijskih agencija, medija i javnosti na temu malog oružja i lakog naoružanja. Smjernice za unapređenje međuinstitucionalne komunikacije i javnog informisanja o malom oružju i lakom naoružanju i Okvir za monitoring i evaluaciju predstavljaju važan korak ka povećanju svijesti o ulozi institucija i građana, kao i o rizicima povezanim sa malim oružjem i lakim naoružanjem. Na radionici, koja je završena danas, su učestvovali predstavnici policijskih agencija, kao i medijskih kuća.

Ti resursi, koji su rezultat projekta Misije OSCE-a u BiH o malom oružju i lakom naoružanju provedenog u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti BiH i policijskim agencijama, će takođe služiti kao vodič prilikom planiranja, organizovanja, praćenja i ocjenjivanja aktivnosti u vezi sa malim oružjem i lakim naoružanjem.

„Mediji su važan partner u pružanju pomoći policiji prilikom intenziviranog rada na edukovanju javnosti o malom oružju i lakom naoružanju, naročito u vezi sa nasiljem u porodici i femicidom. U tom cilju, ova radionica će predstavljati osnovu za identifikaciju ključnih izazova u komunikaciji između policije i novinara“, rekao je ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH.

Ermin Pešto, predsjedavajući Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja, rekao je da Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini nastoji unaprijediti svaki segment rada sigurnosnih agencija u oblasti sprečavanja zloupotrebe ilegalnog oružja. „Kao jedan od izazova identificirali smo potrebu unapređenja komunikacije između policije i medija. Kroz bolje razumijevanje naših uloga i unapređenje međusobne komunikacije lakše ćemo postići naš zajednički cilj, a to je veći stepen sigurnosti građana.“

Ova inicijativa je dio šireg projekta koji provodi Misija OSCE-a u BiH, pružajući pomoć vlastima u rješavanju sigurnosnih pitanja u vezi sa nezakonitim posjedovanjem, zloupotrebom, kao i nezakonitom trgovinom malim oružjem i lakim naoružanjem, te njihovom municijom. Projekat finansijski podržavaju Austrija, Češka Republika, Evropska unija, Njemačka, Francuska, Lihtenštajn, Norveška, Slovačka, Turska i Sjedinjene Američke Države.

VIJESTI

Najnovije vijesti