Petak, 14 Juna, 2024

TK: Prvi rezultati borbe protiv korupcije bit će vidljivi sredinom naredne godine

Na Tuzlanskom kantonu osim Tima za borbu protiv korupcije, koji je sa radom počeo 2016., uskoro će sa radom početi i Ured za borbu protiv korupcije i upravljenje kvalitetom. Doneseno je i nekoliko zakona kojima se direktno nastoji suzbiti i prevenirati korupcija… Prvi rezultati mjera koje TK po ovom pitanju poduzima, trebali bi biti vidljivi sredinom naredne godine.

Tim za borbu protiv korupcije djeluje u okviru Vlade TK, a istovjetni timovi postoje u skoro svim kantonalnim vladama u FBiH, pojašnjava Una Harčin, ministrica pravosuđa i uprave TK. To je, zapravo Komisija Vlade TK, koja je zadužena za izradu Strategije za borbu protiv korupcije i akcionih planova koji prate tu strategiju.

  • To jeste bila preporuka, da se počne sa tim timovima i onda da se vidi u kom obimu će oni moći da se nose sa zadatkom ili da odgovore izazovima koje nosi borba protiv korupcije – dodaje Harčin.

Vlada TK otišla je korak dalje, te formirala Ured za borbu prtiv korupcije i upravljanje kvalitetom, koji je institucionalni oblik prevencije i borbe protiv korupcije.

  • Što znači, da sada postoji Ured pri Vladi koji će se isključivo baviti borbom protiv korupcije i gdje su ljudi profesionalci koji isključivo rade na tim poslovima. Prvi zadatak Ureda bit će uspostava registara imovine izabranih zvaničnika.

Trenutno Ured za borbu protiv korupcije TK nije operativan, a vrše se pripremne aktivnosti za početak njegovog rada. Donose pravilnike. Rade na poslovima nabavke opreme.

  • Ovaj Ured i jeste formiran da bi institucionalno pružio podršku i prevenciju i borbu protiv korupcije. Sama uspostava registara i vid transparentnosti koji nudimo građanima, kojeg trenutno u BiH, osim u KS gdje je uspostavljen ovaj Ured, ne postoji – napominje Una Harčin, ministrica pravosuđa i uprave TK.

Građani će tako imati uvid i informacije o platama i imovinskom stanju izabranih zvaničnika…

  • Vjerujemo da ćemo prvo postići suzbijanje korupcije, njeno smanjivanje. Već neke prve rezultate očekujemo u drugoj polovini sljedeće godine – ističe Kadrija Hodžić, premijer TK.

Prema anketi koju je Tim za borbu protiv korupcije TK radio krajem prošle godine među zaposlenima u 180 institucija kantona stepen korupcije na TK bio je visok. Građani su, također, ukazali na izražen problem korupcije. Prema rezultatima različitih analiza i anketa korupcija je najizraženija u obrazovanju, zdravstvu, policiji i pravosuđu, a oko 80 odsto građana izjasnilo se da ima saznanja o korupcijima, ali da to ne žele prijaviti.

RTVTK

VIJESTI

Najnovije vijesti