Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

U junu proizvođačke cijene u BiH više za 0,5 posto

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju BiH u junu više su za 0,5 posto u odnosu na maj, dok su niže za 2,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

fabrika

U junu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu više su za 0,3 posto, dok u odnosu na isti mjesec 2015. godine nisu zabilježile promjenu nivoa, navode iz Agencije za statistiku BiH.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u junu ove godine više su za jedan posto u odnosu na maj, ali su niže za 5,8 posto u odnosu na juni 2015. godine.

U junu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u energiji za 0,1 posto, za koliko su porasle i u kapitalnim proizvodima, te u intermedijarnim proizvodima za 1,1 posto, dok su opale samo u netrajnim proizvodima za 0,1 posto.

Proizvođačke cijene u junu ove, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, niže su u energiji za 2,5 posto, intermedijarnim proizvodima za 3,8 posto, kapitalnim i netrajnim proizvodima za po 0,2 posto, te trajnim proizvodima za 0,3 posto.

U junu, u poređenju sa majem, cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu više su u intermedijarnim proizvodima za jedan posto, kapitalnim proizvodima i trajnim potrošačkim dobrima za po 0,1 posto, dok su niže u netrajnim potrošakim dobrima za 0,1 posto.

Cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u junu, u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine, niže su u intermedijarnim proizvodima za 1,7 posto, kapitalnim proizvodima za 0,4 posto, trajnim proizvodima za 0,2 posto, te netrajnim proizvodima za 0,3 posto, dok je rast zabilježen u energiji za 1,4 posto.

Cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u junu, u poređenju sa majem, više su u energiji za 0,7 posto, intermedijarnim proizvodima za 1,4 posto, dok su opale u netrajnim proizvodima za 0,1 posto.

U junu ove, u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda opale su u energiji za 4,3 posto, intermedijarnim proizvodima za 5,7 posto, kapitalnim proizvodima za 0,1 posto, trajnim potrošakim dobrima za 0,3 postoe netrajnim potrošačkim dobrima za dva posto.

VIJESTI

BIZNIS vijesti