Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

U naredna dva dana se mogu očekivati vrlo visoke i po zdravlje opasne koncentracije pojedinih zagađujućih materija

Koncentracije polutanata jutros na većini mjernih mjesta je u porastu. Koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5 na većini mjernih mjesta već prelazi satne koncentracije od 100 ili 200 ug/m3.

Obzirom da su opšti meteorološki uslovi nepovoljni – stabilna atmosfera bez padavina i vjetra sa vjerovatnom uspostavom temperturne inverzije u kotlinama – u naredna dva dana se mogu očekivati vrlo visoke i po zdravlje opasne koncentracije pojedinih zagađujućih materija na svim mjernim mjestima u FBiH.

Opšti geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

Tokom vikenda stanje kvaliteta zraka u gradovima u kojima se vrše mjerenja u FBiH je bilo promjenjivo – nakon značajnog poboljšanja stanja kvaliteta zraka u petak i subotu, u nedelju su koncentracije posmatranih polutanata ponovo počele da rastu.

Tako su u nedjelju prekoračene propisane granične vrijednosti za lebdeće čestice PM10 ( >50 ug/m3) u Sarajevu , u nižim dijelovima grada (Ilidža , Otoka) dok su na Bjelavama i na Vijećnici one ostale u propisanim okvirima.

U Zenici su osim prekoračenja koncentracija lebdećih čestica, kao i tokom prošle sedmice, prekoračene i propisane granične vrijednosti koncentracija sumprodioksida ( >125 ug/m3). U nedjelju su se srednje dnevne vrijednosti za lebdeće čestice Pm10 kretale od 100 – 160 ug7m3 u zavisnosti od mjernog mjesta, a koncentracije sumpordioksida od 160 do 330 ug/m3.

U Živinicama su takođe kao i prethodnih dana prekoračene propisane vrijednosti za sumpordioksid – 140 ug/m3, a pretpostavljamo da su bile vioske i koncentracije lebdećih čestica (analizator prašine na ovoj stanici već neko vrijeme nije u funkciji). Koncentracije prašine PM2.5 u Tuzli (75 ug/m3) i Lukavcu (78 ug/m3) su takođe bile visoke.

Zrak u Kaknju, Goraždu i Jajcu je ostao unutar okvira propisanih vrijedsnoti i može se reći da je bio čist tokom jučerašnjeg dana.

Za savjetovanje o ponašanju građana u takvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti