Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Vanredna sjednica Vlade TK – Prihvaćen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona je, u skladu sa nedavno prihvaćenim Smjernicama za izradu, prihvatila  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu.

 Ovim je omogućen kontinuitet pružanja zdravstvenezaštite građanima Tuzlanskog kantona, a Vlada je zadužla Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da izvrši dodatnu analizu stanja u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te eventualno nedostajuća sredstva u Finansijskom planu, za finansiranje osnovnih programa zdravstvene zaštite, obezbijedi putem odgovarajućih Izmjena i dopuna Finansijskog plana za 2019. godinu, čim se za to steknu potrebni uslovi, a najkasnije do 30. aprila 2019. godine.
Prihvaćeni Plan je uravnotežen, te ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci Planom za 2019. godinu su planirani u visini od 245.706.747 KM što je za 8.795.714 KM ili 3,71% više od planiranih za 2018. godinu. Planirani prosječni prihodi i primici po osiguranom licu u 2019. godini iznose 577,34 KM što je za 27,77 KM ili 5,05% više u odnosu na planirane u prethodnoj godini. U okviru navedenih rashoda najveće učešće imaju medicinske i laboratorijske usluge u iznosu od 185.435.713 KM i lijekovi u iznosu od 40.097.500 KM. Rashodi za plaće i naknade troškova zaposlenih planirani su u iznosu od 4.208.239 KM što je za 394.502 KM ili 10,34% više od planiranih za 2018. godinu i čine 1,71% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.
Nakon današnje sjednice Vlade, Finansijski plan sa Operativnim programom uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i davanje saglasnosti.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti