Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

U Srebreniku održana sjednica OV – PU ponovo u nadležnosti Općine Srebrenik?

Vijece

Juče je održana 31. sjednica OV Srebrenik na kojoj je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta Općine Srebrenik sa izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za period  01.01. – 30. 06. 2015. godine. U Izvještaju o izvršenju budžeta realizovanom u iznosu od 5. 133.457 KM,  iskazan je suficit od 640.558 KM. Prema riječima načelnika Općine Srebrenik Nihada Omerovica, do kraja ove kalendarske godine očekuje se i značajniji priliv grant sredstava sa viših nivoa vlasti koja će se usmjeriti u realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata. Na sjednici je usvojen i Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravima zaposljavanja boračke populacije u JU i JP na području Općine Srebrenik. Vijećnici su pozitivno ocijenili i Informaciju o stanju bezbjednosti na području naše općine za period januar – juni ove godine uz inicijativu da se ubrzaju aktivnosti na vraćanju PU u nadležnost Općine Srebrenik, te da se uputi zahtjev MUP-u TK za što hitnije materijalno i tehničko opremanje PS Srebrenik, prije svega obnove dotrajalog voznog parka. U cilju realizacije navedenog,  načelnik Omerović je informisao vijecnike da su, sa predstavnicima resornog kantonalnog ministarstva i Vlade TK,  već pokrenute aktivnosti na vraćanju PU u Srebrenik, čija bi realizacija mogla biti okončana do kraja ove godine. 

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI