Srijeda, 27 Septembra, 2023

U Tuzli počinje 4. međunarodna naučna konferencija “Ekonomija integracija”

Ekonomski

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju «Ekonomija integracija» na temu: Izazovi ekonomije u kriznom okruženj. Konferencija će se održati 3-5. decembra 2015. godine u Hotelu Tuzla. Otvaranje Konferencije je 4. decembra 2015. godine sa početkom u 9 i 30 h.

Temeljni cilj naučne konferencije je da ukaže na važnost ekonomije integracija u kriznom okruženju. Naime, savremena društvenoekonomska stvarnost obilježena je krizom, bilo da se radi o finansijskoj krizi, ekološkoj krizi, krizi morala ili slično, što ekonomsku nauku stavlja pred ozbiljne izazove. Uzimajući u obzir  navedeno, očekujemo da će spoznaje učesnika prezentirane u naučnim radovima i saopštene na Konferenciji izazvati diskusije i rasprave čiji će zaključci doprinijeti boljem razumijevanju poslovanja u kriznom okruženju, te rezultirati predlaganjem mjera za prevenciju i redukciju rizika poslovanja u cilju izbjegavanja i ublažavanja negativnih efekata krize.

Ekonomski2

Radiće se u paralelnim sesijama, pri čemu će biti izlagana istraživanja i vođene diskusije iz slijedećih tematskih cjelina:

 • Ekonomska teorija i politika;

 • Međunarodna ekonomija;

 • Održivi razvoj;

 • Rast i zapošljavanje;

 • Finansije i finansijska politika;

 • Računovodstvo i revizija;

 • Marketing;

 • E-business;

 • Kvantitativna ekonomija;

 • Osiguranje i rizik menadžment

 • Menadžment;

 • Poduzetništvo i SME-s

 

 

Za Konferenciju je bilo prijavljeno preko 80 radova, da bi na koncu njih 60 uvršteno u program, od kojih su 20 iz inostranstva, a 40 iz Bosne i Hercegovine. Od 96 autora radova 56 autora je iz Bosne i Hercegovine, a 40 iz inostranstva i to: 10 iz Srbije, 5 iz Crne Gore, 16 iz Hrvatske, 1 iz Albanije, 1 iz Turske, 2 iz Kanade, 1 iz Njemačke, 1 iz Makedonije, 1 iz Australije.

 

Ekonomski3

 

Organizacija Konferencije ima regionalni karakter, tako da su suorganizatori Ekonomski fakultet iz Sveučilišta J.J. Strossmayra u Osijeku, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru i Beogradska Bankarska Akademija Univerziteta Union Beograd, Ekonomski fakultet Podgorica i Ekonomski fakultet Prilep.

 

Ove godine se u okviru Konferencije ICEI 2015 organizira posebna sesija namijenjena studentima i mladim Pod nazivom: „Microsoftova studentska sesija: studentsko poduzetništvo i omladinski aktivizam“.

 

Cilj sesije je istražiti šanse mladih za samozapošljavanje kao i prezentirati iskustva uspješnih mladih poduzetnika, te u fokus staviti neophodnost studentskog aktivizma kao važnog aspekta razvoja studenata i preuzimanja odgovornosti za sebe, karijeru i svoj život.

 

Sesija obuhvata dvije glavne teme:

 

 • Izazovi studentskog aktivizma u kriznom okruženju

 • Mladi poduzetnici i poduzetničko obrazovanje mladih

 

S obzirom na impozantan broj radova i učesnika iz regije, očekuje se da će publikovani radovi i zaključna razmatranja Konferencije biti zapaženi kako u regiji, tako i šire, te da će omogućiti unaprjeđenje komunikacije između donosioca odluka (vlada, ministarstva i državne agencije), istraživača (univerziteti, istraživači, razvojni centri), te menadžera i vlasnika kompanija koji su uključeni u procese integracija, kako bi se sinergetskim djelovanjem kreirao povoljan poslovni ambijent u nacionalnim i regionalinim okvirima.

 

 

VIJESTI

Najnovije vijesti