Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Ubrzani radovi na rekonstrukciji ulica

REKONSTRUKCIJA ULICA  U  SREBRENIKU - 28. 10.2014 002

U okviru projekta izgradnje nove zgrade organa uprave, ovih dana se užurbano radi i na rekonstrukciji ulica Radnička i Zlatnih ljiljana u centru Srebrenika. Nakon uklanjanja starog sloja asfalta, na obje ulice pristupilo se izmjeni podzemnih instalacija što je uzelo više vremena od planiranog. U cijelosti su zamijenjene vodovodne, PTT i instalacije kablovske TV, a urađena je i potpuno nova drenaža za odvodnju oborinskih voda.  Radovi na pripremi terena, iskopima i uklanjanju stare podloge i zemlje na trasama pomenutih ulica u dubini od cc. 80 cm, su pri kraju, a u toku je postavljanje i nabijanje tampona.

 REKONSTRUKCIJA ULICA  U  SREBRENIKU - 28. 10.2014 001
Teške građevinske mašine, mnoštvo kamiona i vrijednih radnika svakodnevno su na gradilištu i čine maksimum napora da se svi predviđeni i planirani radovi završe čim prije.
 Za nekoliko dana će grubi poslovi na iskopima, postavljanju i nabijanju podologe – tampona biti završeni, nakon čega slijedi ugradnja  ivičnjaka, izgradnja trotoara a potom će se pristupiti i polaganju asfaltnog sloja u dužini od cc. 500 metara.  Radove na rekonstrukciji ulica izvodi kompanija “ITK – Musić” članica Konzorcija “HERCEG” iz Srebrenika, koji je na međunarodnom javnom tenderu dobio posao na izgradnji nove administrativne zgrade Općine Srebrenik.  Cijeli ovaj projekat se finansira iz izuzetno povoljnog zajma SFFD  (The Saudi Fund for Development) iz Rijada – Kraljevine Saudiske Arabije, koji je odobren općini Srebrenik. Svjesni obima poslova i problema oko odvijanja saobraćaja u dijelu grada u kome se izvode radovi, naročito pri dolasku i odlasku naših sugrađana u JU “Dom zdravlja”, učenika u Srednju školu, kao i funkcionisanja i rada poslovnih prostora i lokala, ovim putem apelujemo na naše sugrađane da pokažu maksimalno razumijevanje i strpljenje. Skori završetak radova na rekonstrukciji ovih ulica će naš Srebrenik učiniti puno ljepšim, a saobraćaj  funkcionalnijim i sigurnijim.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI