Nedjelja, 14 Jula, 2024

Udruženje poslodavaca FBiH želi biti partner Vladi i Parlamentu FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, nakon radnog sastanka održanog u Zenici, najavilo je kako će uputiti inicijativu Vladi Federacije BiH o održavanju tematske i zajedničke sjednice posvećene rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta.

Tematsku sjednicu, najavili su, tražit će i od oba doma Parlamenta FBiH te također inicirati razgovore o rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta u FBiH.

– Shvatili smo da ideje, inicijative, prijedlozi u različitim formama baš i ne prolaze, jer treba jako puno energije uložiti u ministarstvima da se obrade pa smo pristupili pisanju zakona. Bukvalno smo uzeli i napisali cijele zakone ili izmjene zakona u formi u kojoj mogu ići direktno na parlament, da bi se samo izglasale – kazao je na pres-konferenciji nakon tog sastanka Adnan Smailbegović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH.

Napomenuo je kako su, u saradnji s domaćim i međunarodnim ekspertima iz pojedinih oblasti, pripremili 24 zakona te ih uputili Vladi FBiH i Parlamentu FBiH na razmatranje po hitnoj procedure. Ranije su, istakao je Smailbegović, uputili i šest inicijativa koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga.

– Bez obzira na to što nisu formirane sve vlade, hoćemo da reaktiviramo kompletan proces – istakao je Smailbegović, koji je najavio kako imaju obećanje da bi se pet zakona mogli naći na dnevnom redu već na narednoj sjednici Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH također je najavila kako je spremna ozbiljno razmotriti predložene zakonske akte, piše Fena.

– Nećemo samo da se sastanemo i da pričamo, nego da ćemo pričati tačno o konkretnim stvarima. To su sve stvari koje imaju opštedruštvenu težinu te koje neće namaći novac u džepove poslodavaca. Ukoliko nam se daju argumenti da naši prijedlozi nemaju opštedruštvenu težinu, mi ćemo ih i povući – podvukao je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, koji napominje kako su uvjereni da svi njihovi prijedlozi imaju značaj za podizanje ekonomskog rasta i kvaliteta života te životnog standarda ljudi.

– Svi društveni subjekti koji su uključeni u ovu priču trebaju pomoći. Na moje iznenađenje, kada smo to uradili, susreli smo se s velikim brojem kritika od strane određenih društvenih subjekata, da se petljamo u poslove koji nisu naši. Kako nisu naši? Naši su životi naša stvar i moramo da se bavimo našim životima. Želimo da budemo partneri, ne želimo da pametujemo da se treba nešto uraditi – kazao je Pandurević, koji je dodao kako žele da pomognu svim onim koji su zaduženi za donošenje zakonskog okvira te da preuzmu dio tereta na svoja pleća.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti