Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Ukida se nacionalni roaming u BiH

roaming

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine na današnjoj r sjednici je donijelo odluku o ukidanju nacionalnog roaminga u BiH.

ijeće je usvojilo Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između GSM operatora u Bosni i Hercegovini (tzv. usluga “nacionalnog roaminga”). Agencija je ocijenila da je, u cilju jačanja konkurencije na tržištu mobilne telefonije, potrebno obezbijediti poticaj za operatore da unapređuju dostupnost i kvalitet vlastitih mreža. Iz tog razloga ukida se dosadašnji način pružanja usluga u slučaju kada korisnik jednog GSM operatora koristi mrežu drugog GSM operatora, pri čemu je za korisnike ova funkcionalnost nuđena kao posebna usluga za koju se plaćala dodatna naknada.

VIJESTI

BIZNIS vijesti