Nedjelja, 14 Jula, 2024

Ukinut “bijeli hljeb”

dom_naroda

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je predviđeno ukidanje takozvane naknade “bijeli hljeb” za izabrane i imenovane zvaničnike.

 Delegati su sa devet glasova “za“, tri protiv i jednim suzdržanim podržali predloženi zakon, kojim se briše član koji propisuje da “izabrani funkcioneri i nosioci funkcija, nakon prestanka javne funkcije, imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uslove za penziju, a najduže godinu dana počevši od dana prestanka funkcije”.

VIJESTI

Najnovije vijesti