Utorak, 23 Jula, 2024

Velika proljetna ekološka akcija u Breziku,Lisovićima i Tinji

U Srebreničkim naseljima Brezik,Lisovići, Tinja Donja i Tinja Gornja uspješno su realizirane do sada najveće ekološke akcije na proljetnom uređenju javnih zelenih površina.
Akciju u Lisovićima i susjednom Breziku organizirali su Vijeće mjesne zajednice Lisovići, Aktiv žena i Udruženje mladih “Ljiljan” Lisovići, a pozivu organizatora odazvalo se oko stotinjak mještana svih uzrasta.
Učesnici akcije temeljito su očistili javne površine pored puteva i javnih objekata, uklonjene su i brojne divlje deponije smeća iz riječnih korita i šumskih kompleksa. U sklopu ove akcije prikupljeno je preko 300 vreća raznog otpada koje će srebrenički komunalci svojim vozilima transportovati do javne deponije smeća.Sredstva za organizaciju ove ekološke akcije donirao je predsjednik MZ Lisovići Fahir Zukić Butro koji je i obećao da će učesnike akcije nagraditi besplatnom ekskurzijom do Mostara i Vrela Bune.


Akciju u Tinji organizovalo je rukovodstvo mjesne zajednice i Vijeće mladih Tinja, a na čišćenju javnih površina bilo je angažovano stotinjak učenika OŠ Tinja i tridesetak građana. Vrijedni ekolozi prikupili su preko 30 kubika raznog smeća koje su neodgovorni pojedinci tokom zime bacali u korita rijeka i potoka, te na zelene površine pored magistralnog puta i lokalnih putnih pravaca u ovim naseljima.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI