Utorak, 25 Juna, 2024

Poslovna zona Gračanica dobija više od devet novih proizvodnih pogona

Na području Tuzlanskog kantona postoji osamnaest poslovnih zona. Po svom poslovanju i obimu korištenja prostora Poslovna zona Gračanica prednjači u svemu. Najveću pažnju oko ove poslovne zone, privukla je vijest da baš u njoj devet bh. fabrika gradi svoje nove proizvodne pogone.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanice, Sead Jahić za Akta.ba kazao je kako je broj od prvobitnih devet sada mnogo veći jer su neke kompanije već započele gradnju a neke se tek pripremaju i prolaze kroz određene procedure kako bi realizirali svoje planove.

“Mi smo u februaru reducirali taj broj pa smo rekli da se gradi devet novih farika, međutim vrlo grubim prebrojavanjem utvrdili smo da ih ima dvostruko više. Nove fabrike uglavnom grade postojeće kompanije na novim lokacijama kako bi unaprijedili poslovnu tehnologiju i podigli kapacitete, a tako i povećali svoju proizvodnju”, kazao je Jahić.

U Poslovnoj zoni Gračanica svoje fabrike grade uspješne kompanije koje će zaposliti oko 500 ljudi.

Radi se o kompanijama kao što su Plamingo koja se bavi modernom galvanizacijom plastike i jedne je od najmodernijih u Evropi, zatim tu je kompanija Index koja radi na izgradnji moderne fabrike mašinskih dijelova, svoje nove pogone pravi i Ingrat, jedna od najmodernijih fabrika školskog namještaja.

Tu su još Edo-slad sa fabrikom za proizvodnju slastica i kolača, Plastoflex sa izradom alata i dijelova od plastike, Alibegović-plast izradom PCV slolarije, Trgovir izradom metalnih proizvoda i planira otvorenje pogona žičanih proizvoda, Bema Ba koja gradi fabriku za izradu brizganih i duvanih proizvoda, Isowood fabriku za izradu kuhinjskih ploča od punog drveta i seljačkog poda, HST CNC Technic fabriku za obradu dijelova CNC tehnologijama, Plastex fabriku LDPE i HDPE filmova i ambalaže.

Također, pored njih, firma Bauglas gradi fabriku za izradu PCV slolarije, Suman fabriku za izradu Suncobrana, a Intral novi pogon za proizvodnju obuće.

Tu je i Belamionix koji radi na novom salonu namještaja, zatim Tring koji gradi fabriku elektronike i elektonskih uređaja, dok će Variplast imati novi pogon za reciklažu plastike.

Euro Prost će imati novi pogon za izradu liftova, Brezje će također otvoriti novi salon namještaja, a Kismet radi na izgradnji fabrika za izradu tekstilne odjeće. Na kraju, Poly gradi fabriku za preradu polimera, a Roading će imati svoju novu asfaltna bazu.

“Neke od njih kao što je kompanija Plamingo trebaju uskoro da započnu sa aktivnom proizvodnjom i zapošljavanjem u novoj fabrici, drugi dio njih, kao što je kompanija HST CNC kupuje novu tehnologiju i montira je u svoje stješnjene prostore, znajući da će uskoro izgraditi nove”, rekao je Jahić.

Najveći problem koji investitori navode, a odnosi se na brzinu izgradnje njihovh objekata, jeste sporost u dobijanju neophodnih dozvola a sve zbog prekomplikovanog uređenja države. (akta.ba)

VIJESTI

Najnovije vijesti