Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Visoka koncentracija zagađujućih materija u zraku u više bh. gradova

Trend visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku na najvećem broju mjernih mjesta zadržan je i jučer.

Prema informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (METEOBIH), koncentracije prašine PM 2.5 i Pm10 su u Goraždu bile iznad propisane dnevne vrijednosti ( >50 ug/m3) i jučer su iznosile 65 ug/m3, ali su u poređenju sa drugim gradovima u kojima se vrše mjerenja bile relativno niske.

U Sarajevu su jučer bili ekstremno visoki dnevni prosjeci koncentracija lebdećih četica PM10  i kretale su se između 130 ug/m3 na Bjelavama do 520 ug/m3 na Ilidži. Trend visokih koncentracija se nastavlja i danas, vrijednosti u 8 sati su se kretale od 141 ug/m3 na Bjelavama do 441 ug/m3 u Ilijašu.

U Ilijašu su prekoračene i koncentracije sumpordioksida (dnevni prosjek 225 ug/m3, propisana granična vrijednost 125 ug/m3), a na stanicama Vijećnica, Otoka i Ilidža došlo je do prekoračenja dozvoljenih dnevnih vrijednisto azotnog dioksida (granična vrijednost 85 ug/m3), te su te vrijednosti iznosile 108 ug/m3 Vijećnica, 91 ug/m3 Otoka i 93 ug/m3 Ilidža. Slično je bilo i u Kaknju gdje su, ipak, mjerene nešto niže koncentracije prašine lebdećih čestica PM10 ( 140 ug/m3) i sumpor dioksida SO2 (195 ug/m3).

U Zenici, slično kao i u Ilijašu – dnevne vrijednosti sumpordioksida   i lebdećih čestica 2-3 puta više od propisanih (PM10 186-207 ug/m3; sumpordioksid do 499 ug/m3).

U Živinicama već nekoliko dana za redom su koncentracije sumprodioksida vrlo visoke – jučer 302 ug/m3. Pored sumpordioksida prekoračene su i vrijednosti azotnog dioksida NO2 (87 ug/m3)

Na ostalim mjernim mjestima u Tuzlanskom kantonu visoke vrijednosti sumpordioksida su zabilježene na mjernoj stanici BKC (160 ug/m3), gdje je prekoračena i dnevna granična vrijednost za ugljen monoksid CO (5529 ug/m3), ali je zagađenost zraka lebdećim česticama uopšteno prisutna pogotovo u Lukavcu, gdje je jučerašnji prosjek za PM2.5 iznosio 272 ug/m3, a na mjernoj stanici Bukinje 199 ug/m3..

Jutros su uglavnom mjerene jako visoke vrijednosti prašine PM10 u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu, te vrijednosti sumpor dioksida SO2 u Zenici i Kaknju. Očekuje se trend porasta vrijednosti polutanata u zraku i u narednom periodu. Moguća su i prekoračenja praga uzbune za sumpor dioksid koji iznosi 500 ug/m3 u jednom satu na mjernim stanicama u Zenici i Kaknju.

Opći geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti