Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Vlada FBIH danas odlučuje hoće li Srebrenik, Gračanica, Gradačac, Živinice… dobiti zeleno svjetlo da mjenjaju status iz općine u grad

Vlada FBIH trebala bi danas  se izjasniti  o sedam nacrta zakona kojima bi sadašnje općine Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice dobile status gradova.

lada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Ovaj zakon uređuje postupak i uslove sticanja statusa organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, područje, svrhu i ciljeve djelovanja, zadatke, vođenje registra organizacija, finansiranje, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH.

Na dnevnom redu je i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ciljem njegova usuglašavanja s novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno do usaglašavanja odredbi koje se tiču kupoprodaje, plasmana i nadzora. Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge finansijskog leasinga.

 

 

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI