Subota, 18 Maja, 2024

U BiH ostvaren dvocifren rast robnog izvoza

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je dokument Ekonomski trendovi – godišnji izvještaj 2017. godina u kojem se navodi da je vanjski  sektor obilježio 2017. godinu kada su u pitanju pozitivna ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovini.

Tako je  Bosna i Hercegovina u 2017. godini ostvarila izvoz roba u vrijednosti 11 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 17,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, a pokrivenost uvoza izvozom poboljšana je za tri posto, i na kraju godine je iznosila 61 posto. Posmatrano po glavnim trgovinskim blokovima, izvoz roba na tržište zemalja EU u 2017. godini je iznosio 7,8 milijardi KM, što predstavlja 71 posto ukupnog bh. izvoza i povećanje za 16,8 posto. S druge strane, izvoz na tržište zemalja CEFTA-e iznosio je 1,8 milijardi KM, što predstavlja 16,3 posto ukupnog bh. robnog izvoza i uvećan je za oko 28,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Vrijednost uvezene robe u BiH u prošloj godini iznosila je 18,1 milijardu KM, što predstavlja nominalno povećanje od 12,2 posto. Pored električne energije i kamenog uglja značajan doprinos uvozu  registriran je u okviru nafte i naftnih derivata, sirovog aluminija i motornih vozila.

U Bosni i Hercegovini su povećana strana direktna ulaganja za 57,3 posto, što je rezultat vrijedan pažnje, jer su globalna direktna ulaganja manja za 16,3 posto u odnosu na prošlu godinu i pored zabilježenog ekonomskog rasta. Povećanje ulaganja od 2,4 posto bilježe samo zemlje u razvoju, dok zemlje u tranziciji bilježe pad ulaganja od 17,9 posto.

Prosječan broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u 2017. godini iznosio je 489,4 hiljade, što je manje za 6,1 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

VIJESTI

BIZNIS vijesti