Utorak, 23 Jula, 2024

Zbog uočenih nedostataka, načelnik općine Srebrenik naložio ponovnu rekonstrukciju Radničke ulice u Srebreniku i krova zgrade Općine i to o trošku izvođača

Iako je tek prije nešto više od dvije godine izvršena rekonstrukcija Radničke ulice u Srebreniku, sa postavljanjem novog sloja asfalta, ove sedmice ponovo se radi rekonstrukcija ove ulice u centru grada.

Ovi radovi izazvali su i čuđenje građana u Srebreniku zbog toga što se radi rekonstrukcija ulice koja je u naizgled dobrom stanju pa smo odgovor potražili kod načelnika Općine Srebrenik Nihada Omerovića;

– Zbog propusta u radovima na postavljanju asfaltne površine u Radničkoj ulici koje smo naknadno utvrdili, a radi se o tome da nije ispoštavana ugovorena debljina asfaltnog sloja, pozvali smo izvođača radova da nedostatke otkloni u garantnom roku, u protivnom Općina bi pokrenula postupak naplate putem bankarske garancije za dobro izvršenje posla. Obzirom da se izvođač radova usaglasio da nedostaci postoje, krenuo je u postupak otklanja istih, tj. skidanje postojećeg završnog sloja koji nije bio urađen u količinama utvrđenim ugovorom, te postavljanje nove asfaltne podloge sa prvobitno ugovorenom debljinon sloja, navodi načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović.


Bitno je istaći da se ovi ponovni radovi u Radničkoj ulici ne finansiraju iz općinskog budžeta, nego o vlastitom trošku izvođača radova, a trebali bi biti u potpunosti završeni do kraja ove sedmice.

Načelnik Omerović dodaje da mu je žao što ovi ponovni radovi izazivaju smetnje u odvijanju saobraćaja u centru grada, ali da je prvenstveni interes Općine Srebrenik i njenih građana da se svi javni radovi na području općine Srebrenik, pa tako i ovaj, izvode u skladu sa visokim standardima i kvalitetima, i da od toga nema i neće biti odstupanja, čak i po cijenu da se projekti gdje su utvrđeni nedostaci ponovo moraju raditi i to u skladu sa dogovrenim standardima o vlastitom trošku izvođača, a ne sredstvima iz budžeta općine Srebrenik.

-Slična stvar ovih dana urađena je i na samoj zgradi Općine Srebrenik koja je prokišnjavala. Urađena je nova hidroizolacija i postavljene nove betonske ploče na distancerima, a svi troškovi koji su nastali povodom otklanjanja nedostataka, ići će na teret izvodjaca radova, kaže načelnik Omerović.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI