Petak, 19 Aprila, 2024

Od 25,1 milion KM kreditnih sredstava, do sada plasirano nešto više od 20 miliona

Vlada TK je prihvatila Izvještaj o odobrenim kreditnim sredstvima iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, Banka je do sada odobrila ukupno 17.336.00,00 KM kreditnih sredstava od čega je klijentima plasirano 13.819.000,00 KM. Odnosno, od 50 odobrenih kredita, plasiran je ukupno 41 kredit, dok za odobrenih 5 kredita Banka još uvijek čeka da se steknu uslovi za namjenski utrošak sredstava. Ukupan iznos ovih kredita je 2.106.000,00 KM, a glavni razlozi nerealizovanja navode se očekivanje povoljnijih uslova na tržištu i unutrašnjoj organizaciji, kao i trenutno neočitovanje klijenta o daljem preuzimanju kredita. Ukupno 4 klijenta su odustala od kredita u ukupnom iznosu od 1.410.000,00 KM zbog „ličnih razloga” kako je navedeno u Izvještaju banke. Na osnovu navedenog, može se zaključiti da stopa realizovanih kredita u posmatranom periodu iznosi 55,06% u odnosu na 25,1 milion KM predviđenih Ugovorom. Stopa odobrenih kredita u skladu sa ovim izvještajem je 69%, a uzevši u obzir i posljednje Mišljenje Vlade TK od 26. juna 2018. godine stopa odobrenih kredita je 79,8 % odnosno 20.026.000,00 KM.

VIJESTI

Najnovije vijesti