Subota, 18 Maja, 2024

Centar za palijativnu njegu počeo sa radom u punom kapacitetu

Od 2004. godine, kada je otvoren Centar za palijatvnu njegu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, briga o teško oboljelim pacijentima postala je dio zdravstvenog sistema.
Centar za palijativnu njegu i terapiju bola zbrinjava bolesnike sa tumorima u palijativnom stadijumu bolesti  i bolesnike sa drugim teškim hroničnim, životno ograničavajućim bolestima.
Pored navedenog Centar za palijativnu njegu ima ulogu i u psihološkoj potpori pacijenata i njegove porodice.

Pojavom pandemije COVID-19, jedan dio prostornih kapaciteta Centra za palijativnu njegu UKC Tuzla, prilagođen je potrebama Respiratornog centra u kojem su bili smješteni životno ugroženi pacijenti zaraženi koronavirusnom infekcijom.

Nakon što su se stekli epidemiološki uslovi po pitanju broja oboljelih pacijenata od COVID-19 infekcije, menadžment UKC Tuzla je u dogovoru sa stručnim vijećem ustanove i Kriznim štabom donio odluku da se Respiratorni centar zatvori, a prostor vrati u prvobitno stanje.
Uz pomoć Vlade TK, društveno odgovornih pojedinaca i kompanija prostor je adaptiran i vraćen u stanje prije pandemije.
Prema riječima pomoćnika direktora za medicinske poslove UKC Tuzla, doc. dr. Igora Hudića tokom pandemije COVID-19 u Respiratornom centru je bilo smješteno preko 1200 životno ugroženih pacijenata zaraženih koronavirusom. “Nakon adaptacije prostora, u zadnjih mjesec dana, u Centru za palijativnu njegu UKC Tuzla započeli smo sa prijemom onkoloških pacijenata. Nastavljamo i stručnu saradnju sa drugim zdravstvenim centrima, ali i Medicinskim fakultetima u BiH”, istakao je doc. dr. Hudić.

Načelnik Centra za palijativnu njegu i terapiju bola UKC Tuzla, prim. dr. Senad Izić saopštio je da se u Centru trenutno nalazi osam pacijenata, a da je kapacitet Odjela palijativne njege ležećih bolesnika trinaest kreveta. “Radimo na zbrinjavanju pacijenata u terminalnoj fazi bolesti, prije svega onkoloških pacijenata, pokušavajući im pružiti dostojanstveni mir i riješiti propratne simptome koji se javljaju kod pacijenata, te pomoći porodicama koji njeguju i brinu o tim pacijentima”, rekao je dr. Izić.

Prema statističkim podacima Centra za palijativnu njegu i terapiju bola UKC Tuzla, na godišnjem nivou se hospitalizira oko 300 pacijenata i pruži više od 1000 specijalističkih pregleda i usluga, objavljeno je na web stranici UKC-a Tuzla

VIJESTI

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE