Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Članstvo u Evropsku uniju podržava 75,6 posto stanovnika u BiH

Direkcija za evropske integracije provela je u oktobru 2020. godine istraživanje javnog mnijenja o podršci pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te o temama u vezi s evropskim integracijama koje interesuju građane BiH.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 1.200 ispitanika koji je reprezentativan na nivou cijele države.

U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropskoj uniji 75,6 posto ispitanika bi glasalo za ulazak u EU. Članstvo u EU podržava 87 posto ispitanika iz Federacije BiH, 55% ispitanika iz Republike Srpske i 83,6% ispitanika iz Brčko Distrikta.

Kao razloge podržavanja ulaska BiH u EU anketirani građani su navodili garanciju trajnog mira i političke stabilnosti (33,2%), slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala (26%) i poštivanje zakona i propisa (18,4%). Ispitanici koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog su naveli strah od većih troškova života i poreza (41,7%).

VIJESTI

Najnovije vijesti