Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Danas je Međunarodni dan sestrinstva

Svake godine, u svijetu se 12. maj obilježava kao Međunarodni dan sestrinstva: Ovaj datum se povezuje sa rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingel (Florence Nightingale).

Svijet poklanja veliki značaj Međunarodnom danu sestrinstva, pa je i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO/WHO) odredila ovu, 2020. godinu za “Godinu medicinskih sestara i babica”.

– Svjetski dan sestrinstva se svake godine obilježava na taj datum, 12. maj, koji se zapravo povezuje sa rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingejl. Ono što je zanimljivo da se baš ova godina, 2020. podudara sa dvjestotom godišnjicom rođenja medicinske sestre začetnice modernog sestrinstva, kaže Sabina Čolić, diplomirana medicinska sestra, predsjednica Komore medicinskih sestara/tehničara Zeničko-dobojskog kantona.

Međunarodno vijeće medicinskih sestara obilježava Međunarodni dan sestrinstva sloganom „Sestrinstvo – glas koji vodi – zdravlje za sve”. Medicinske sestre – tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima preko 30 miliona, u Bosni i Hercegovini dvadesetak hiljada.

U trenutku kada smo suočeni sa pandemijom, iskrena podrška ide svim profesionalcima u zdravstvenom sistemu koji neumorno rade na suzbijanju korona virusa. Na prvoj borbenoj liniji su zdravstveni radnici, a posebno medicinske sestre-tehničari svih profila i nivoa obrazovanja koji oboljelima pružaju potrebnu zdravstvenu njegu u posebnim uslovima i okolnostima, u posebnoj zaštitnoj opremi, rizikujući vlastito zdravlje, ali rade i na zdravstveno-edukativnim aspektima u javnom zdravstvu.

VIJESTI

Najnovije vijesti