Četvrtak, 23 Maja, 2024

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli u septembru

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao broj slobodnih mjesta po okončanju prvog upisnog roka.– Podnošenje prijava vršit će se od 23. 08. do 03. 09. 2021. godine;

– prijemni ispit održat će se 06. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objavit će se do 07. 09. 2021. godine;

– konačna rang-lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 13. 09. 2021. godine;

– upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 09. do 17. 09. 2021. godine.

VIJESTI

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE