Subota, 24 Februara, 2024

Dvije trećine domaćinstava u BiH ima pristup internetu

Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, najčešće navedeni razlozi zbog kojih domaćinstvo nema pristup internetu je taj da nemaju potrebu za njim, i to 51,1 posto, a 41,8 posto se izjasnilo da ne posjeduje vještine.

Kada je riječ o vrsti interneta koji se koristi u domaćinstvima, 62,9 posto ima fiksni širokopojasni priključak kao što su ADSL, DSL, VDSL, kablovska, optička vlakna ili satelitska.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 9.066 domaćinstava, a podaci su prikupljeni kombinovanim metodama, telefonskim anketiranjem i anketnim upitnikom metodom licem u lice.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju barem jednog člana dobi između 16 i 74 godine, prenosi SRNA.

VIJESTI

Najnovije vijesti