Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Grabovica: Rudari iz Raspotočja neće završiti na ulici

rudar1

Nedavna tragedija u jami Raspotoćje Rudnika mrkog uglja Zenica potakla je niz pitanja o sigurnosti u bh. rudnicima. Generalni direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica u intervjuu za današnje “Oslobođenje”, odgovarajući na pitanje o sigurnosti rudara u rudnicima Koncerna EPBiH, kaže da to u biti uvijek zavisi od rudnika do rudnika. 
– U nekima su uslovi bolji, u nekim rudnicima lošiji, u neke rudnike se uložilo više, u neke manje. Činjenica je da su jame u zeničkim rudnicima zbog prirode eksploatacionih jama koje su metanske, a i zbog same dubine kopanja, najnesigurnije i tu najčešće dolazi do nesreća. Što je najtužnije, procentualno je najviše, od planiranog, uloženo u rudnik Zenica, ali evidentno ni to nije dovoljno da se te nesreće spriječe – rekao je Grabovica. Naglasio je kako Elektroprivreda BiH sa upravom rudnika, sa stručnim službama radi na sistemskom pristupu analize stanja i prijedlogu rješenja o jami Raspotočje, odnosno da se eksploataciona polja premjeste na pliće dubine, na sigurnija mjesta, kako bi se izbjegle eventualne nesreće.
– Međutim, bez obzira na sve, i u novim jamama i sa novom opremom rudarski posao je jednostavno takav kakav je i niko ne može garantovati stopostotnu sigurnost rudarima – navodi Grabovica. Elektroprivreda je već dosta učinila otkako su rudnici u Koncernu. Naime, u zadnje tri godine u rudnike koji se nalaze u Koncernu investirano je više od 150 miliona KM, kroz dokapitalizaciju, u novu opremu koja povećava produktivnost i obezbjeđuje siguran rad rudara. – Ovih dana smo nakon 30 godina u RMU Breza pustili u rad širokomehanizovano čelo, u toku je evaluacija ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isto takvo čelo u Kaknju, tako da EPBiH radi sve što je u njenoj mogućnosti i obavezi da stvori sigurno okruženje rudarima – rekao je Grabovica. Govoreći o jami Raspotočje i sudbini rudara koji su tu radili, direktor EPBiH je naveo da je jama Raspotočje RMU Zenica je privremeno zatvorena. – Trenutno se radi na prijedlogu novih rješenja i nakon što stručne službe i uprava Rudnika dostave investicioni plan, jer sigurno će se morati obezbijediti investiciona sredstva za bilo kakav dalji rad, napravit ćemo rješenje za jamu i rudnik. Adekvatna rješenja se ne prave preko noći i mi smo upravi rudnika dali određeni vremenski rok za izradu rješenja Ono što mi možemo garantovati jeste da ti ljudi sada neće završiti na ulici, neće ostati bez posla – rekao je, između ostalog, generalni direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica za “Oslobođenje”.

Izvor: Fena

VIJESTI

Najnovije vijesti