Srijeda, 27 Septembra, 2023

Inicijativa da Gradačac dobije status grada

Vlada FBiH je razmatrala i podržala inicijative za izradu i donošenje Zakona o uspostavi Grada Gradačac, koju su podnijeli općinski načelnik i Općinsko vijeće Gradačca.

U inicijativi je istaknuto da je u Općini Gradačac usvojena Odluka o proglašenju Grada Gradačac, te da su za to ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo pravde da bude nosilac izrade nacrta zakona.

VIJESTI

Najnovije vijesti