Nedjelja, 14 Jula, 2024

Održana 7. sjednica OV Srebrenik

 Općinsko vijeće Srebrenik na današnjoj sjednici usvojilo je Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, obaveza i potraživanja u općinskom budžetu zaključno s 31. 12. 2016. godine.
S druge strane Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta s troškovima tekuće budžetske rezerve za proteklu kalendarsku godinu, Nacrt odluke o usvajanju godišnjeg obračuna općinskog budžeta za 2016. godinu i Nacrt odluke o pokriću deficita za 2012., 2014. i 2016. godinu su, zbog kako je rečeno dorade, povučeni s dnevnog reda današnje sjednice do narednog vijećničkog zasijedanja.
Na današnjoj sjednici nije prihvaćen ni ponuđeni Nacrt odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog metra kvadratnog korisne stambene površine, s obzirom da se vijećnici nisu mogli usaglasiti o visini iznosa rente, pa će se o ovom dokumentu raspravljati na narednoj sjednici.
Bez veće rasprave prihvaćena je Informacija o inspekcijskom nadzoru na području općine Srebrenik i Nacrt odluke o dopunama Odluke o sigurnosti saobraćaja na području ove općine. Uz sugestije da se mora posvetiti znatno veća pažnja rješavanju 107 nezavršenih parničnih predmeta i naplati potraživanja općine Srebrenik od pravnih i fizičkih lica koja iznose 621.000 KM, bez kamata, te sklapanju i vansudskih nagodbi u cilju rješavanja duga općine Srebrenik u iznosu od oko 3,18 miliona maraka, danas je usvojen i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za proteklu godinu.
Na prijedlog općinskog načelnika Nihada Omerovića, a nakon usaglašavanja Kolegija Općinskog vijeća s današnje sjednice povučeno je Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Gradske apoteke Srebrenik.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI