Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Korupcija jedan od najvećih izazova na euroatlantskom putu BiH

Sveprisutna korupcija u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini jedan je od najvećih izazova na njenom putu ka evroatlantskim integracijama, a radi se o pošasti koja razara državu i društvo i ima ogroman utjecaj na svakodnevni život građana, proizvodeći ozbiljne posljedice na ukupni socio -ekonomski razvoj zemlje.

businessman and businesswoman handshake with paying money

Istaknuto je to danas na konferenciji u Sarajevu, koju je u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 9. decembra, organizirala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), s ciljem razmatranja ključnih aktivnosti u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije u BiH, a prvenstveno u kontekstu ispunjavanja međunarodnih standarda i uspostave efikasnog sistema u ovoj iznimno važnoj oblasti.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić kazao je kako i pored postojanja pravnog okvira za borbu protiv korupcije, iz godine u godinu, svjedočimo porastu stope korupcije u svim sferama života u BiH.

Poražavajuća je činjenica da su građani BiH izgubili povjerenje u institucije, da najkorumpiranijim ocjenjuju upravo one koji bi se trebali boriti protiv korupcije i da ne očekuju da bi se bilo šta u vezi s tim moglo promijeniti – izjavio je Šabotić.

Dodao je kako takva situacija negativno utječe na spremnost građana da prijave korupciju, a da se kao razlozi za neprijavljivanje navode – strah za ličnu sigurnost ili gubitak posla, mogućnost odmazde ili etiketiranja, korumpiranost institucija, loša zaštita ‘zviždača’, nedostatak dokaza, odsustvo vladavine prava, nepostojanje odgovarajućeg sistema koji štiti prijavitelje korupcije.

Direktor APIK-a je u tom kontekstu konstatirao kako se Agencija s veoma ograničenim nadležnostima i minimalnim brojem zaposlenih ne može sama suprotstaviti tako ozbiljnom problemu, te pozvao nadležne institucije i aktere vlasti u BiH da konačno pređu s riječi na djela, kao i međunarodne partnere da pruže neophodnu pomoć na planu efikasnijeg suzbijanja korupcije.

Na pogubne posljedice korupcije u BiH ukazao je i šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars Gunnar Wigemark fokusirajući se na tri ključna elementa u borbi protiv ove društvene pošasti.

Potcrtao je da je kranje vrijeme da PSBiH usvoji zakon o sukobu interesa, što raniji saziv nije uradio, te da BiH treba da poduzme sve nužne mjere i pokaže kredibilne rezultate na procesuiranje predmeta korupcije na najvišem nivou, kao i da se BiH fokusira na ispunjavanje uvjeta koji će biti sadržani u mišljenju Evropske komisije, navodeći da je borba protiv korupcije, zajedno s vladavimo prava, u vrhu prioriteta i obaveza naše zemlje.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce G. Berton novinarima je kazao kako korupcija dovodi do opadanja investicija, kao i pada povjerenja u državne institucije te da ima negativne reperkusije na dugoročnu stabilnost zemlje, prenosi FENA.

Zaključio je kako i pored određenog napretka u kreiranju zakonskog okvira i institucionalne izgradnje nije došlo do očekivanog napretka u suzbijanju i sankcioniranju korupcije, pozivajući političke lidere i građane u BiH da se konkretnije uključe u rješavanje tog velikog problema.

Ambasador Ujedinjenog kraljevstva (UK) Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini Matthew Field naglasio je kako korupcija i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova za BiH na njenom evroatlanstkom putu.

– UK stoji ‘rame uz rame’ sa svima u BiH koji su predani u borbi protiv korupcije. Vrijeme je za ozbiljne reforme. Borba protiv korupcije nije borba jednog čovjeka, a da bi se desila promjena izabrani političari trebaju voditi reforme koje odražavaju potrebe i prioritete svih građana u BiH – kazao je ambasador Field.

Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini Nicola Minasi izjavio je kako korupcija u BiH predstavlja društveni fenomen koji pogađa svaku poru društva i svakog građanina.

Ocijenio je, istovremeno, kako je razvijanje povjerenja u rad javnih institucija, itekako, povezano s borbom protiv korupcije, istaknuvši spremnost njegove zemlje, koja je ove godine predsjedavajuća OSCE-a, da pruži neophodnu pomoć na tom planu.

Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann kazala je kako su ponovno aktuelne iste kritike, te da se i ove godine može konstatirati kako je korupcija isuviše prisutna u BiH, od najviših do najnižih nivoa.

Mišljenja je kako je korupcija u BiH rak-rana protiv koje se mora odlučno boriti kako bi svaki građanin u BiH imao adekvatne usluge, bez okolnosti koje ga prisiljavaju na korupciju da bi ih ostvario.

Zamjenica šefa Misije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ellen J. Germain konstatirala je kako korupcija prožima i nagriza BiH, usporava njen razvoj i podriva potencijale BiH za pristupanje EU, i što je najvažnije, ugrožava napredak u pitanjima koja bi značila poboljšanje života prosječnog građanina.

Napominje kako su u institucijama javnog sektora u BiH protekcija i nepotizam široko rasprostranjeni, te da potrošnja javnih sredstava nije transparentna i da se često dogovara ‘iza zatvorenih vrata’.

– Važne reforme još čekaju, konkretno, strožiji zakoni u oblasti sukoba interesa. Stoga, SAD pozivaju vlasti u BiH da prestanu s odugovlačenjem i da poduzmu konkretne korake u borbi s korupcijom i da preuzmu odgovornost za budućnost zemlje i njenih građana – poručila je  Germain.

Vršiteljica dužnosti direktora Transparency Inernationala BiH Ivana Korajlić istaknula je kako se iz godine u godinu, nažalost, konstatiraju iste stvari, te da nema napretka u borbi protiv korupcije u BiH, bilo da se radi o zakonskom okviru, provedbi zakona ili uspostavi minimuma nezavisnosti intitucija koje bi trebale provoditi antikorupcione zakone, odnosno procesuirati slučajeve korupcije.

– U osvrtu na prehodnu godinu možemo reći da je jedini napredak bio u transparentnosti korupcije. Dakle, imamo još otvorenije zloupotrebe javnih sredstava, još otvoreniji nepotizam i klijentelizam, korupciju u svakom segmentu društva i što je još gore, još otvorenije političke pritiske na rad institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije. Prije svega, mislim na institucije pravosuđa koje se suočavaju s ogromnom korupcijom u svojim redovima, a za koje se pokazalo da su, iz godine u godinu, sve slabije i da sve manje efikasno procesuiraju slučajeve korupcije, posebno one krupne slučajeve…- precizirala je Korajlić.

VIJESTI

Najnovije vijesti