Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Nacelnik opcine Gradacac sa saradnicima posjetio opcinu Srebrenik

VATROGASCI - SREBRENIK - GRADAu010CAC - 05 - XII-  2014   001

Danas je načelnik općine Gradačac, Edis Dervišagić sa saradnicima, posjetio je općinu Srebrenik.
Nihad Omerović, naš općinski načelnik je bio domaćin ovog susreta, a sastanku su prisustvovali i Bajro Imširović, šef općinske službe CZ i Imšir Škahić, sekretar organa uprave.
Tema sastanka je bilo provođenje Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu F BiH, po kojem se uređuje organizacija i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva.
U članu 63. je rečeno da ” Općina i grad, kao jedinice lokalne samouprave i kanton, imaju pravo i dužnost da osiguraju zaštitu života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara od požara na svom području, što se ostvaruje osnivanjem profesionalnih vatrogasnih jedinica na jedan od načina predviđenih u ovoj odredbi “
-Tu jedinicu općina i grad mogu osnovati samostalno ili kao zajedničku jedinicu u sporazumu sa jednom ili više susjednih općina ili sa jednim ili više pravnih lica sa područja općine odnosno grada koja raspolaže odgovarajućim ljudskim i tehničkim sredstvima i opremom za gašenje požara koja se mogu koristiti za vatrogasne jedinice
Općina Gradačac do danas nema profesionalnu vatrogasnu jedinicu, a dobrovoljno vatrogasno društvo su osnovali još prije 120 godina.
Općina Srebrenik od 1968. godine ima dobrovoljno vatrogasno društvo, a  profesionalna vatrogasna jedinica je osnovana  01. Januara, 2008. godine.
Razgovor je vođen na temu  pružanja usluga u gašenju i zaštiti od požara općini Gradačac od strane naše profesionalne vatrogasne jedinice, a do osnivanja profesionalne vatrogasne jedinice u općini Gradačac.
Takav vid i oblik saradnje je u praksi već i dokazan na većim požarima koji su zadesili naše komšije u Gradačcu, ili nas u Srebreniku, a dva načelnika općina bi naknadno  potpisali poseban sporazum o saradnji..
U Srebreniku uz profesionalnu vatrogasnu jedinicu koja je u sastavu službe CZ, djeluje i dobrovoljno vatrogasno društvo.
Naša služba CZ jedna je od najbolje organizovanih i opremljenih službi na području TK-a, a takođe  i naše vatrogasne jedinice; profesionalna i dobrovoljna.
Osim uspješnih intervencija na gašenjima požara, naši hrabri vatrogasci su pokazali izuzetnu požrtvovanost i u svim prirodnim nepogodama koje su zadesile našu općinu, a naročito u poplavama koje su se desile u 2014. godini.
PRESS SLUŽBA
OPĆINA  SREBRENIK

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI