Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Načelnik Sanel Buljubašić primio delegaciju naselja Dragunja i Drapnići

POSJETA DELEGACIJE - DRAGUNjA SREDNjA - DRAPN IĆI - Februar -2014 001

Danas ( srijeda, 26. februar), općinski načelnik  Sanel Buljubašić je primio delegaciju naselja Dragunja i Drapnići sa MP  Podorašje.  U delegaciji su bili: velečasni Perica Majić, hadži – Milan Vasiljević i Anto Pavlović koji su načelnika Buljubašića upoznali sa situacijom u ovim i okolnim naseljima, o potrebi hitne popravke  stare pravoslavne crkve, kao i o lošim stanjem makadamskog puta koji vodi prema crkvi  Sv. Petra i Pavla na Krušiku, i prema katoličkom groblju u neposrednoj blizini ove crkve.  Crkva Sv. Petra i Pavla je sagrađena prije nešto više od stotinu godina, na osami i van naselja,  a kako se u njoj već dugo nisu obavljali vjerski obredi jer je izgrađena druga pravoslavna crkva u naselju Jasenica, istu je nagrizao zub vremena te je potrebno njeno hitno restauriranje.  Katoličko groblje Krušik je od XVIII stoljeća u funkciji i tamo se još uvijek vrše sahrane vjernika. Rečeno je  kako se radi o dva vrlo vrijedna i važna objekta, predloženo je i zatraženo da se pomogne u rekonstrukciji i popravci puta, koji uz vjernike pravoslavne i katoličke vjere, koristi i veći broj građana za pristup svojim imanjima i zemljištu koje se obrađuje.  U tom dijelu se svake godine obrađuje najmanje 1.000 dunuma poljoprivrednog zemljišta.  Načelnik Buljubašić je upoznao prisutne o tome da je općina Srebrenik već kandidovala za pomoć u rekonstrukciji u 2014-toj godini nekoliko makadamskih puteva kod nadležnog kantonalnog ministarstva, a ukoliko ta pomoć izostane, općina će iz sopstvenih sredstva pomoći sanaciju makadamskih – poljoprivrednih puteva koji su ušli u Program infrastrukturne izgradnje u 2014. godini.  Za rekonstrukciju crkve Sv. Petra i Pavla bi trebalo uraditi predračun radova i projekat rekonstrukcije koji bi se mogao odvijati u nekoliko faza, a parohija Špioničko – Jasenička bi trebala obaviti potrebne predradnje i podnijeti zahtjev za to.  Općina Srebrenik će pomoći rekonstrukciju ove crkve, kao što je i do sada pomagala projekte izgradnje i rekonstrukcije vjerskih objekata i rad vjerskih zajednica sa našega područja a u okviru budžetskih pozicija namijenjenih za pomoć i rad vjerskih zajednica.  Članovi delegacije su se zahvalili načelniku Buljubašiću na srdačnom i toplom prijemu, kao i pomoći koju je do sada općina pružala vjerskim zajednicama i njenim pripadnicima.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI