Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Njemačka podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini sa još 500.000 eura

Ambasadorica Savezne Republike Njemačke, Christiane Hohmann je 27.05.2019. godine, potpisala ugovor sa regionalnim direktorom organizacije „Norwegian People’s Aid“ (NPA), Svenom Jonasom Zachrissonom. S tim ugovorom Njemačka osigurava organizaciji NPA dodatna finansijska sredstva u visini od 500.000 eura i time nastavlja dugogodišnji angažman u oblasti humanitarnog deminiranja.

Ova finansijska pomoć omogućava organizaciji NPA da uz pomoć takozvanog procesa oslobađanja zemljišta u opštinama Konjic i Žepče/Zavidovići pristupi čišćenju površina, koje je prethodno Njemačka ambasada obišla i odabrala. Zahvaljujući ovoj finansijskoj pomoći moguće je očistiti oko dva kvadratna kilometra površine. 

Međunarodno priznati proces oslobađanja zemljišta omogućava čišćenje minsko sumnjivih područja na najefikasniji način.

Pored toga, u ovoj godini bit će nabavljene i licence za MapInfo softver, tako da se poznate i odabrane površine mogu unijeti u informativni sistem protuminskog djelovanja.

Ovaj informacioni sistem protuminskog djelovanja služi za evidenciju minsko sumnjivih  površina u cijeloj zemlji i istovremeno daje pregled statusa čišćenja područja.

Od 1997. godine, Savezna vlada podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini. Do sada je stavila na raspolaganje oko 35,5 miliona eura.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti