Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Nove poplave nanijele velike štete /FOTO/

poplave nove8

Štab CZ općine Srebrenik svakodnevno vodi i prati aktivnosti na sanaciji šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda; poplava i klizišta.  Vrijedno se  radi na mnogim lokacijama,  a sve raspoložive mašine i ljudstvo su na terenu kao i tim Oružanih snaga BiH. Prioritet je spašavanje ljudskih života i imovine, sanacija klizišta, putnih komunikacija i uspostavljanje normalnog života naših sugrađana. Na dijelu MP  Rapatnica u NN Luka, u subotu oko 16:30 sati je došlo do proloma oblaka a bujične vode su podigle nivo  Slanjanske rijeke i njenih pritoka na, do sada, nezapamćen nivo. Jaka bujica je nosila sve pred sobom i poplavila skoro tridesetak stambenih i pomoćnih objekata. Načinjena je velika materijalna šteta, dok ljudskih žrtava na sreću nije bilo. Naši hrabri vatrogasci su evakuisali tri porodice iz ovog naselja, a pomogli su i u spašavanju materijalnih dobara. Poplavljene su ponovo ulice; Hasana Kikića i H.K. Gradaščevića u naselju Bare kao i stambeni objekti u centru naselja Špionica.
poplave nove9
Kantonalni štab CZ je na vanrednoj sjednici od 24. maja, 2014. godine zatražio od Agencije za slivno područje rijeke Save da HITNO pristupi izradi projektne dokumentacije i regulaciji korita rijeke Spreče nizvodno od HA Modrac, korita rijeke Tinje i Istočnog lateralnog kanala u Gradačcu.  Takođe je zatraženo od Federalne uprave CZ i Vlade F BiH da poduzmu potrebne aktivnosti na ubrzanoj izmjeni propisa i donošenju odluka kojim će se omogućiti da se sva akumulirana sredstva zaštite i spašavanja na nivou Federacije BiH i kantona stave na raspolaganje općinama za saniranje štete na infrastrukturnim objektima, vodotocima i objektima stanovanja.  Zatraženo je i da Federalna uprava CZ osigura sredstva i uradi dezinsekciju područja koja su zahvaćena prirodnom nesrećom.  Nastava u školama i na fakultetima počela je danas,  a preporučuje se, prevencije radi, da sva djeca, učenici i studenti, od kuće ponesu pitku vodu.
 I dalje treba voditi računa uz maksimalnu pažnju oko provođenja mjera samozaštite od pojave zaraznih bolesti i epidemije. Higijensko- epidemiološka situacija na području općine Srebrenik je zadovoljavajuća i pod kontrolom.
 Stručni timovi JU Dom zdravlja Srebrenik će nastaviti vršiti dezinfekciju objekata i prostora po ranije utvrđenom programu.
Ovako je počelo:
nebo prije poplava
poplave nove6
poplave nove5
poplave nove3
poplave nove2
poplave nove4
poplave nove
poplave no1ve
poplave nove7

 

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI