Utorak, 18 Juna, 2024

Obavještenje za pčelare

Obavještavaju   se  pčelari  sa   područja   grada   Srebrenika   koji   su   upisani   u   Registar   pčelara   i pčelinjaka FBiH,  da su  shodno odredbama  Pravilnika o  pčelarstvu (Službene  novine  FBiH br. 31/18), obavezni ažurirati podatke u Registru pčelara i pčelinjaka FBiH. Krajnji rok za ažuriranje podataka propisan Pravilnikom o pčelarstvu (Službene novine FBiH br. 31/18) je do 15.5.2023.godine.

Prijava početka proizvodnje Kantonalnom ministarstvu na obrascu P-1  je najkasnije do  15.05.2023.godine.  Ažuriranje i izdavanje  P1  obrazaca  će  se  obavljati  u prostorijama Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije III sprat, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati. Uslov za ažuriranje podataka u Registru pčelara su ažurirani podaci u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata izvršeni do 31.03.2023. godine. Upis u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede. Prijava početka proizvodnje   kantonalnom   ministarstvu   na   obrascu   P1   je   preduslov   za   ostvarivanje   novčane podrške po programu Federalnog ministarstva.

VIJESTI

BIZNIS vijesti